maanantai 10. lokakuuta 2016

Kaari Utrio: Vendela


Kaari Utrio on Suomessa historiallisten romaanien kulttinimi. Utrion laajamittainen, vuosikymmenien kestoinen ura naishistoriaan paneutuneena kirjailijana, on tuottanut niin kymmeniä historiallisia viihderomaaneita kuin myös kattavia tietoteoksia aiheeseen liittyen. Utrion parhaimmistona itse koen keskiaikaan sijoittuvat romaanit, joihin myös jo vuonna 1989 ilmestynyt Vendelakin kuuluu. Ajankohtaisen kyseisestä niteestä tekee tällä hetkellä se, että teos on julkaistu toivottuna uusintapainoksena 2016.

Vendela Dalhus on ylhäiseen säätyyn ja korkea-arvoiseen sukuun syntynyt, mutta myötäjäisiä vaille jäänyt orpo. Vendela kasvaa sukulaistensa hoivissa keskiaikaisessa Turussa, jossa hänelle opetetaan parantajan taidot jo nuorella iällä. Päähenkilön tulevaisuus naisena on kuitenkin synkkä ja muiden määräämä. Vendelan odotetaan tyytyvän vaatimattomaan osaansa, mutta kun hän kohtaa Turun tuomiokirkossa ritari Hartman Garsen, esille nouseekin kahden eriarvoisena yhteiskunnan silmissä pidetyn ihmisen yhteinen rakkaustarina ja Vendelan oma tahto.

Aikana, jolloin naimisiinmeno oli taloudellinen ja lähes liiketoimellinen sijoitus myötäjäisten ja yhdistettävän omaisuuden osalta, ei rakkausavioliittoa katsottu sopivana tai edes järjellisesti ymmärrettävänä ratkaisuna. Keskiajalla itse käsityskin rakkaudesta poikkesi nykyiseen, avioon mentiin harvoin, jos koskaan, ylemmän säädyn keskuudessa vain ja ainoastaan pelkän rakkauden vuoksi. Avioliitoissa käytiin kaupankäyntiä sukujen omaisuuksien välillä. Myötäjäiset olivat tärkein ominaisuus, jonka nainen saattoi omata hyvien naimakauppojen osalta. Vendela, jolta keskiajalla kokonaan puuttuivat myötäjäiset, oli lähes mahdoton päästä säätynsä mukaiseen avioon.  Vendela-romaanin kantavaksi teemaksi nimeäisin naisen aseman keskiajalla, kokisin myös että kyseessä on myös eräänlainen selviytymistarina puettuna viihteellisin kehyksin.

Vaikeuksien ja dramaattisten juonenkäänteiden kautta tarina rakentuu mukaansatempaavaksi ja pitää lukijan otteessaan alusta loppuun. Dialogit henkilöiden välillä ovat hyvin soljuvia ja ympäristönkuvailu pikkutarkkaa. Uuvuttavalle tekstin lukeminen ei kuitenkaan tunnu perinpohjaisesta informaatiotulvasta huolimatta, sillä Utriolla on taito hyödyntää taustatietoja lukijaa kiinnostavalla tavalla. Koska keskiajan yhteiskunta ja käsitykset poikkeavat omastamme niin radikaalisti tarinan käsittämisen kannalta, koen että tietomäärä oli suhteutettu tarinankulun kannalta oleellisesti ja asiayhteydessään tarpeellisesti.

Kaari Utrion romaaneissa usein toistuvat teemat niin päähenkilöiden kuin myös juonellisen perusasetelman suhteen ovat selkeästi nähtävissä jo kirjan takakannesta. Perinteisin, lähes klassisin maneerein etenevä juonellinen konsepti toimii hyvin ja kirjan lukeminen käy vaivattoman kevyesti. Kliseiltä Vendelassa ei toki vältytä, eikä tarvitsekaan, sillä kokonaisuus on koottu lukijalle miellyttävästi perinteisen asetelman kautta lähestyttäväksi.
Pohdiskelun suhteen Vendelassa keskitytään lähinnä silloisen keskiajalla vallinneen naisenaseman alleviivaamisen ympärille Utriolle tyypilliseen tapaan. On mielenkiintoista lukea, kuinka holhouksenalainen nainen oli pelkän sukupuolensa puolesta aikalaistensa silmissä ensin sukunsa miehille sekä myöhemmin omalle aviomiehelleen. Vaikka Utrion Vendela onkin vahvasti viihteellinen romaani, on teoksen taustalla feministinen näkökulma, joka nousee kirjan esittämiskeinojen takaa selkeästi esille. Utrio onkin laajamittaisten tietoteostensa kokoamisen myötä pureutunut aiheeseen kunnioitettavan perinpohjaisesti ja Vendelassa tarjoillaan asiantuntevaa ikkunaa keskiajan ihmisen elämään ja ajatusmaailmaan.


Teksti: Anni Koskinen, kuva-artesaaniopiskelija



perjantai 7. lokakuuta 2016

Milja Kaunisto: Luxus


Milja Kaunisto tuli kansantietoisuuteen eräänlaisena Kaari Utrion manttelinperijänä vuonna 2012 ilmestyneen teoksensa Synnintekijä myötä. Tätä esikoisteosta seurasi kaksi jatko-osaa, jotka muodostivat yhdessä Olavi Maununpoika-trilogian. Milja Kauniston tapa rakentaa yhtenäinen tarina älykkäällä ja siekailemattomalla tavalla teki minuun jo silloin vaikutuksen. Kauniston ote ei petä myöskään tällä kertaa.

Luxus on romaani, joka tempaisee lukijan keskelle Ranskan vallankumousta heti ensimmäisillä virkkeillään. Ajan raadollisuus ja juonenkulun säälimättömyys päähenkilöitään kohtaan vuoroin ihastuttaa ja järkyttää. Teos onnistuu dramaattisista ja makaabereista piirteistään huolimatta säilyttämään uskottavuutensa, eikä ylenpalttinen kurjuudella kuin rikkaudellakaan mässäily ylitä lukijan sietokykyä. Jokaiselle juonenkäänteelle on oikeutettu syy ja seuraus, tarina on siis looginen kaikin tavoin. Kauniston tapa esittää hahmonsa realismin kautta tuo henkilöhahmot lähelle ja kirjan henkilöiden kohtalo muodostuukin lukiessa koskettavaksi selviytymiskamppailuksi tapahtumien vyöryessä kirjan sivuilla eteenpäin.

Luxus esittää Ranskan vallankumouksen nerokkaalla tavalla kahden eri yhteiskuntaluokkaa eläneen ihmisen näkökulmasta. Kirjassa pureudutaan myös hahmojen psyykeeseen ja ajatuksiin vanhan yhteiskunnan romahtaessa ja valta-asetelmien kallistuttua päälaelleen. Kaunisto on Ranskassa tehnyt mittavaa taustatyötä 1700-luvun tapojen ja asenteiden kartoittamiseen. Luxus tarjoaakin paljon ajateltavaa samaistumisenmuodossa nykyihmiselle siitä, kuinka selvitä maanlaajuisessa kaaoksessa, jossa maan mahtavimmat kokevat tavallisen kansan vihan ja suoranaisen vainon.

Isidore Boreal on orpo, joka on koko elämänsä elänyt kurjuuden ja köyhyyden keskellä. Rujosta olemuksestaan ja huonoista lähtökohdistaan huolimatta Isidore on pohdiskeleva ja aikalaisekseen oppinut. Toimiessaan pyövelin kisällinä hän näkee ihmisten turmiollisuuden ja raadollisen, verentahriman puolen. Onkin Kaunistolta hyvä juonellinen valinta sijoittaa miespäähenkilö pahamaineisen pyövelin rooliin Ranskan vallankumousta kuvatessa.

Marie-Constance de Boucard on kirjan alussa brokadiin ja silkkiin kiedottu nuori ja kaunis kreivitär, jonka elämä pyörii huolettoman toimettomuuden ja rikkauksien keskellä. Marie on syntynyt luksukseen omatessaan aatelisverta, ja hänet on kasvatettu elämään arvonsa mukaisesti kartanonsa ja seurapiirien sisällä. Marien menettäessä miehensä giljotiinille ja omaisuutensa vallankumouksellisille, alkaa Marien elämässä päivittäinen selviytymiskamppailu sekasortoisessa Pariisissa. Aatelisaseman lakkauttamisen ja veren tahrimien katujen raakuuksien myötä Marie oppii selviytymään julmassa maailmassa. Hahmon kehityskaari on rakennettu järkeenkäyden ja hienovaraisesti. Isidoren sekä Marien elämien yhteentörmäys on kirjan yksi kantavimpia teemoja. Kahtaalta rikottu maailma, jossa rikkaan ja rahvaan erot ovat hämärtyneet, on tuotu kirjassa kertojahahmojen vaihtuessa näiden kahden välillä, hyvin onnistuneesti esille.

Luxus on romaanina kaunistelematon. Teksti on paikoin kulmia nostattavan suorasanaista, mikä ehkä tekeekin sen etenemisestä seuraamisen kannalta arvaamattomalla tavalla mielenkiintoisen.

Mukana vilahtelee 1700-luvun Ranskan tuttuja nimiä poliitikoista kirjailijoihin. Tämä luo kuvitteellisten hahmojen rinnalle historiallista lisäarvoa ja vallankumouksen kronologiset tapahtumatkin etenevät oikeaoppisesti.

Filosofinen pohdiskelu ihmisen perustarpeista saa suuren osan eräänlaisena taustahenkenä juonenkulun takana. Kirjassa pohditaan syvällisesti, mihin ihminen tarvitsee ylellisyyttä ja mitä luksus pohjimmiltaan on. Myös siihen, kuinka yhteiskuntamme on muuttunut sitten Ranskan vallankumouksen pureudutaan siinä muodossa, kuinka ihminen on muuttunut jos on. Romaanin tapahtumat ulottuvat siis astetta kauemmas aina ihmisyyteen saakka jaarittelematta tai jossittelematta.

Lukukokemuksena Luxus oli erinomainen, se piti laatunsa koko kansiensa välin verran ja ylitti odotukset. Olisi suotavaa keksiä jotakin korjattavaa tekstin asuun tai tarinaan liittyen, mutta kokonaisuus oli niin monitasoinen, etten yksinkertaisesti löydä mitään korjattavaa. Jään positiivisesti odottamaan tämän kirjan käynnistämän trilogiasarjan kahta seuraavaa Purppuragiljotiini-osaa. Milja Kaunisto on mielestäni Suomen tämänhetkisistä fiktiivisen historiallisen romaanin kirjoittajista paras.

 

Teksti: Anni Koskinen, kuva-artesaaniopiskelija


maanantai 3. lokakuuta 2016

Kristiina Vuori: Kaarnatuuli


Kaarnatuuli on Kristiina Vuoren varsin tiheään tahtiin ilmestyneistä romaaneista viides. Kuitenkin Kaarnatuuli on hänen romaaneistaan ensimmäinen, joka perustuu todelliseen ja historiallisesti eläneeseen henkilöön. Kristiina Vuoren jokaisella kirjoittamalla sivulla heijastuu lukijalleen hänen laajamittainen taustatutkimuksensa silloiseen ajanhenkeen, miljööseen ja yhteiskuntaan.

Valpuri Innamaa, romaanin monisyinen päähenkilö, on jo todellisilla ansioillaan ja elämäänsä elämään nähden selkeästi ansainnut tulla kirjoitetuksi laajamittaiseksi historialliseksi niteeksi. Hän oli romaanin kuvaamalla aikakaudella 1500-luvulla moderni ja aikaansa huomattavasti edellä liikkuva nainen, jossa voi havaita varhaisia feministisiä vahvuuksia. Jälkimaailma tuntee hänet suurmaanomistajana, laivanvarustajana sekä kylmäpäisenä yrittäjänä, mutta ennen kaikkea naisena, joka ei antanut sukupuolensa rajoittaa itseään. Valpurin keinot selviytyä miesten tuolloin hallitsemassa yhteiskunnassa leskenä ja äitinä tekevät romaanille mielenkiintoisen kehyksen selviytymistarinan muodossa. Kaarnatuuli käynnistyykin vauhdikkaasti mestauslavalta Valpurin menettäessä ensimmäisen miehensä tuomittuna maanpetturiksi ja tätä seuraa yhteisen omaisuuden päätyminen takavarikoiduksi kruunulle. Valpuri Innamaa jää tuomitun rikollisen leskenä tyttärineen puille paljaille, mutta juoni päällystyy hänen päätökselleen muuttaa kohtaloaan. Valpurin tarina ei kirjan sivuilla kuitenkaan muodostu perinteiseksi voimaantumistarinaksi. Valpurin tie kaupankäynnin saralla Turusta käsin kuvataan Valpurin ihmissuhteiden johteena aidolla ja realistisella tavalla.

Ihmissuhteet ovatkin vahvemmassa osassa kirjaa kuin Valpuri Innamaan liiketoiminta itsessään. Valpurista saa inhimillisen käsityksen jo kirjan alkumetreillä, eikä häntä onneksi esitetä virheettömänä sankarimaisena hahmona. Valpuri Innamaan elämä neljän aviomiehen ja perheenäidin asemassa kahdenkymmenen vuoden ajalta sisältää inhimillisiä valintoja ja virheitä, mikä luo romaaniin sen tarvitsemaa humaaniuutta sekä samaistumismahdollisuutta lukijan itsensä osalta. Valpuri esitetään ihmisenä, joka tiedostaa heikkoutensa: kärsimättömyytensä, ahneutensa ja kiivautensa. Valpuri rakastaa ja elää, kuten hän itse haluaa ja tehden siitä omalla toiminnallaan myös mahdollista yhteiskunnallisella tasolla. Liiketoimelliset yksityiskohdat eivät hallitse romaania kuitenkaan liikaa missään vaiheessa, vaan kulkevat romaanissa juonenkulun kannalta hyvin asetellusti mukana. Valpurin kanssakäyminen tyttäriensä kanssa jää mielestäni hieman taka-alalle muiden juonenkäänteiden vyöryessä päälle ja sitä olisi voinut syventää hieman enemmän sivumäärään nähden.

Pidin eritoten tavasta, jolla Vuori kuvaa 1500-luvun Turkua ja aikakauden elämään liittyviä vitsauksia. Lääkinnällisiä yksityiskohtia lisäämällä Vuori on saanut paljon syvyyttä kuvaukselleen esimerkiksi kaupunkia vaivannutta ruttoepidemiaa kohtaan. Entisaikojen lääkintäkeinot ovat niin huvittavia kuin makaaberejakin nykyihmisen ymmärrykselle.

Kristiina Vuorea jo aiemmin lukeneena sanoisin Kaarnatuulen olevan hänen tähänastisista romaaneistaan kokonaisuutena onnistunein. Tekstinasu on yhtenäinen ja helppolukuisuus tekee lukukokemuksesta miellyttävää ja jouhevaa. Vuoren tapa hyödyntää tekstissään vanhahtavia sanoja sekä sanontoja tuo tekstiin elävyyttä ja uskottavuutta. Kaarnatuulen loppuun jo aiemmissa Vuoren kirjoissa liitetty kirjan vanhankielisiin sanoihin kohdistuva sanasto on myös viihdearvollinen lisä, tosin ei tekstin ymmärtämisen kannalta mitenkään oleellisen tarpeellinen. Vanhahtavat sananparret on tekstissä itsessään jo liitetty tajuttavalla tavalla osaksi aihepiiriä.

Historiallisessa romaanissa Vuori on taitavasti hyödyntänyt todellisia ja kuvitteellisia tapahtumia yhtenäiseksi kokonaisuudeksi luoden näin mielenkiintoisen ja toimivan, väritetyn elämänkerrallisen tarinakokonaisuuden.


Teksti: Anni Koskinen, kuva-artesaaniopiskelija





perjantai 30. syyskuuta 2016

Paul, Gill: Kuninkaallisia rakkaustarinoita




Kuninkaalliset perheet ovat olleet viime vuosina enemmän pinnalla eri medioissa. Eikä ihme sillä uusia kruununperillisiä on syntynyt muun muassa Ruotsiin ja Isoon-Britanniaan. Olemme myös saaneet seurata sivusta kuninkaallisia häitä, joista loistoa ja hohdokkuutta ei ole puuttunut. Julkisuus on ollut kaikkiaan suurimmaksi osaksi positiivista, vaikka muun muassa häiden kustannukset ovatkin välillä saaneet osakseen kritiikkiä.

”Suhde oli monien vuosien ajan epätyypillinen ja varmasti molemmille hankala, mutta he eivät epäröineet koskaan, sillä heidän yhteytensä oli niin voimakas.”


Vaikka viimeisimpien avioliittoon johtaneiden parisuhteiden alkutaival ei välttämättä ole ollutkaan helpoin mahdollinen, jokainen niistä on kuitenkin luultavimmin solmittu rakkaudesta. Aiemmin rakkauden edelle menivät mm. poliittisten suhteiden ylläpito ja valtakunnan laajentaminen. Tulevan puolison piti myös olla taustaltaan ja arvoltaan sopiva kumppaniksi, minkä seurauksena rakastajia ei katsottu hovissa pahalla. Joskus aviopuoliso saattoi jäädä jopa rakastajan varjoon. Tärkeää oli myös se, ettei kansa ollut kuninkaallisen kumppania tai rakastajia vastaan. Se nimittäin kompensoi kansan luottamusta hallitsijaan sekä hänen suosiotaan.
”Aateliset paheksuvat, porvaristo on raivoissaan ja jopa protestantit, jotka toivoivat hyötyvänsä tästä tilanteesta, ovat yhtä mieltä siitä, että Baijerin kuningas on menettänyt järkensä.”
Gill Paulin on kerännyt kirjaansa tarinoita kuninkaallisista, joista jokainen herättää mielenkiintoa ja on omalla tavallaan erilainen. Osa niistä on useille hyvinkin tuttuja kuten esimerkiksi Venäjän tsaari Nikolai II ja suurherttuatar Aleksandran traaginen tarina. Joukosta löytyy myös vähemmän tuttuja tarinoita kuten esimerkiksi Portugalin kuningas Pietari I:n ja hovineito Inês de Castron. Tarinoista käy ilmi kuinka rakkauden vuoksi ihmiset ovat valmiita tekemään mitä vain muun muassa luopumaan kruunustaan. Kirjan tarinat ovat sopivassa suhteessa surullisia.


Teksti: Meeri

maanantai 19. syyskuuta 2016

Rakas päiväkirja


Luin tänään (tai no oikeestaan luin yöllä) loppuun Terhi Rannelan kirjan Läpi yön. Se kerto lukioikäisestä Mariasta, joka haluaa isona kirjailijaksi. Läpi yön on niinku Marian päiväkirja. Se Maria asuu pienessä tuppukylässä ja sillä on alkoholisti-isä ja muutenkin vaikeeta. Siinä kirjan alussa se yrittää itsemurhaa, mut ei koko kirja ollu mitenkään hirveen synkkä. Sillä Marialla oli paljon hyviä asioita elämässä: bestis Tiija, koira Tessu, lukeminen ja kirjottaminen.

Luin siis kirjan joskus kolmelta yöllä loppuun, kun en pystyny lopettaan sitä kesken!

Anyway, ihan parasta oli, miten se Maria kirjotti novelleja ja romaanikäsiksiä koko ajan ja lähetti niitä sen juttuja joka paikkaan. Se oli ihan hirveen rohkee! Muutenkin tuntu, et jos mä ja Maria oltais eletty samassa paikassa samaan aikaan, me oltais oltu kavereita. Melkein unohtaa, ettei sitä Mariaa oo oikeesti olemassakaan.



Teksti: Ella P. 

keskiviikko 7. syyskuuta 2016

Frida Kahlo – rakkauden ja kivun taiteilija

Kuopion kaupunginteatteri esittää näytelmää Frida. Tämä Anne Rautiaisen kirjoittama ja ohjaama näytelmä kertoo meksikolaisesta taidemaalarista Frida Kahlosta (1907-1954). Hänen elämästään ja taiteestaan kirjoitettuja teoksia löytyy Kuopion kaupunginkirjastosta. Korvien iloksi voi lainata Frida-elokuvan musiikkia.

(Kuva: Kuopion kaupunginteatteri)

Kahlo tunnetaan väkevistä maalauksistaan ja toteamuksestaan: ”Elämässäni on ollut kaksi onnettomuutta: raitiovaunu ja Rivera.” Frida loukkaantui, kun bussi ja raitiovaunu törmäsivät.  Taidemaalari Diego Riveran kanssa hän avioitui kahdesti. 

Taiteilijan päiväkirja piirroksineen ja runoineen on julkaistu teoksessa Frida Kahlo: Taiteilija Frida Kahlo, paljastava omakuva. Espanjantaitoinen voi lukea päiväkirjan siitä alkukielelläkin.
Näin alkaa Pentti Saaritsan suomentama Kahlon runo:
Kokeilen kyniä jotka on teroitettu
  siihen ääripisteeseen joka
katsoo aina eteenpäin:
Vihreä – haalea hyvä valo
Solferino – atsteekkien TLAPALI
  vanha
viikunakaktuksen veren väri,
kaikkein
elävin ja iäkkäin

Neljäsosa Frida Kahlon tuotannosta oli esillä Helsingissä 1990-luvulla. Tästä näyttelystä tehtiin kirja Frida Kahlo. Helsingin kaupungin taidemuseo 1997. Maalauksista kiinnostunut voi ihailla Fridan taidetta myös Erika Billeterin ja Marianne Huhtasen toimittamasta teoksesta Taide-expo, kansainvälinen taidekirja. 
Andrea Kettenmannin kirja Frida Kahlo 1907- 1954, pain and passion esittelee maalauksien lisäksi valokuvia Kahlosta ja hänen kodistaan.

Erityisen upeita värivalokuvia Fridasta sekä hänen hedelmä- ja kasvitauluistaan sisältyy kirjaan Frida Kahlo’s garden. Edward Lucie-Smithien teos Latin American art of the 20th century tarkastelee Kahlon maalauksia osana maanosansa taidesuuntauksia.
Tuorein Kahlo-elämäkerta Kuopion kaupunginkirjastossa on Zena Alkayatin kirjoittama ja Nina Cosfordin kuvittama kirjanen Frida Kahlo. He esittävät Kahlon elämän sarjakuvamaisesti englanniksi. Perusteellista elämäkertaa kaipaava uppoutuu Hayden Herreran teokseen Frida Kahlo

Romaanissa Pyhän lehden kirja F. G. Haghenbeck tarjoaa tiedon ja mielikuvituksen ohella ruokareseptejä. Kahlon nuorempi sisar Christina pääsee ääneen Barbara Mujican romaanissa Frida

Frida-musiikkia on Kuopion kaupunginkirjastossa tarjolla Elliot Goldenthalin cd-levyllä Frida Kahlo, music from the motion picture.

Teksti: Terhi
Kuva: Kuopion kaupunginteatteri


tiistai 23. elokuuta 2016

Sci-fin hukattu helmi


Hyvästi, Robinson Crusoe (1989) on novellikokoelma, johon on suomennettu yhdysvaltalaisen kirjailijan John Varleyn kymmenen novellia. Varley on tunnettu nimi englanninkielisessä sci-fi-kirjallisuudessa, mutta jäänyt Suomessa lähinnä sci-fiharrastajien tietoon. Muillakin kuin vannoutuneilla sci-fi-faneilla on useita syitä tarttua tähän suomennosvalikoimaan.

Hyvästi, Robinson Crusoen novellit kuvaavat maailmaa, joka on nyky-yhteiskuntaan nähden monella tapaa nyrjähtänyt ja vinossa. Useimmissa novelleissa ihmiset ovat asuttaneet kuun, Marsin ja muita planeettoja. Ihmisten elinikä hipoo kuolemattomuutta, sillä ihmisten elimiä voidaan vaihtaa uusiin käden käänteessä. Nimikkonovellissa Hyvästi, Robinson Crusoe Varley esittelee keinotekoisessa rantalomakohteessa toista lapsuuttaan elävän Pirin niin taitavasti, että lukijan on helppo uskoa Varleyn kuvaileman maailman olemassaoloon.

Sci-fissä jo hyvin tuttujen avaruudenasuttamiskuvien lisäksi Varley tarjoilee pohdintoja erityisesti sukupuolen tematiikasta. Varleyn novelleissa sukupuolenvaihdos tai lyhyemmin Vaihdos, kuten Varley kirjoittaa, on rutiinia lähes kaikille hahmoille. Vaihdos tapahtuu erittäin pitkälle kehittyneen tekniikan avulla. Varleyn novelleissa Vaihdon ehdot äiti vaihtaa sukupuolensa ensin mieheksi, sitten taas naiseksi ja mieheksi jälleen. Vaihdoksen rutiininomaisuudesta kertoo se, että novellissa Lollipop ja Tervatöpö mainitaan teini-iän ilman yhtäkään Vaihdosta olevan epänormaalia.  

Novellit saavat miettimään, mitä merkitystä sukupuolella on, ja muuttaako sen jatkuva vaihtuminen meitä lopulta ihmisinä, ja jos muuttaa, millä tavoin.

Sukupuolen ohella Varley asettaa muitakin sosiaaliseen todellisuuteemme liittyviä normeja uuteen valoon. Novelleissa perhesuhteet ovat näkökulmastamme vähintään erikoisia ja seksuaalisuus hyvin vapaata. Varleyta kiinnostaa myös kloonaus ja siihen liittyvät kysymykset. Novellit herättävät ajatuksia siitä, missä määrin novellien äkkiseltään hyvin erilaisilta tuntuvat henkilöhahmot ovat ihmisiä ja näin ollen lukijan kanssa samankaltaisia. Novellien hahmot kommentoivat historian ihmisiä, eli meitä, ja meidän kummallisia toimintatapojamme humoristisesti, mutta myös kärkevän vakavasti.  He eivät esimerkiksi pysty ymmärtämään sitä, miten ihmiset ovat voineet elää koko elämänsä vain yhdessä sukupuolessa.

Novellien käännöstyö ei kaikin paikoin ole mennyt aivan nappiin, mutta Varleyn mielikuvitukselliset kuvitelmat aiheuttavat niin mielenkiintoisen ilotulituksen päässä, että kielelliset heikkoudet antaa oitis anteeksi.



Ella P.